Tietosuoja- ja evästekäytäntö ja Asiakastietojen käsittely

 1. Tässä tietosuoja- ja evästekäytännössä kerrotaan sinun (”Käyttäjän”) henkilötiedoistasi, joita kerätään Sulzerin verkkosivujen käytön yhteydessä, ja siitä, kuinka Sulzer Management Ltd. käsittelee näitä tietoja. Tietojen omistaja ja rekisterinpitäjä on yhtiö (”Sulzer”), jonka rekisteröity osoite on Neuwiesenstrasse 15, 8401 Winterthur, Sveitsi, ja kaikki Sulzer Groupin maailmanlaajuisesti omistamat ja/tai sen tytäryhtiöt (”Sulzer ja sen tytäryhtiöt”). Mikäli tämän tietosuoja- ja evästekäytännön ja muun voimassa olevan sopimuksen tai Sulzerin ja sen tytäryhtiöiden yleisten käyttöehtojen välillä on ristiriita, sovelletaan tämän tietosuoja- ja evästekäytännön ehtoja.

   

 2. Kun annat suostumuksesi Sulzerin verkkosivustolla, hyväksyt Sulzerin tietosuoja- ja evästekäytännön ja annat suostumuksen henkilötietojen ja evästeiden käsittelyyn tässä käytännössä mainittuihin tarkoituksiin. Voit perua suostumuksesi koska tahansa.

   

 3. Sulzer käyttää teknisiä ja organisatorisia tietoturvakäytäntöjä henkilötietojesi turvallisuuden parantamiseksi ja suojellakseen istunto- sekä henkilötietojasi luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä ja/tai tahattomalta menettämiseltä, muokkaamiselta, paljastamiselta tai pääsyltä. Sulzer varmistaa käytäntöjen yhteensopivuuden turvatoimenpiteiden kanssa laatuspesifikaatioiden, työntekijöiden koulutuksen ja teknisten turvakeinojen, kuten http:n, tietokantojen ja salasanasuojauksen, avulla.

   

 4. Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi ja tapahtuu voimassa olevien tietosuojaa ja yksityisyyttä koskevien lakien mukaisesti. Sulzer käsittelee henkilötietojasi moniin tarkoituksiin. Sulzer käsittelee kaikkia tai joitakin henkilötietojasi erityisesti yhteen tai useampaan seuraavista tarkoituksista: pääsynhallinta Sulzerin verkkosivustolle ja siihen liittyvien tiedustelujen käsittely, rekisteröinti suljettuihin käyttäjäryhmiin ja pääsy niihin, uutiskirjeiden tilaaminen; tai, kun tämä mainitaan tai ilmenee tietojen keräämisen yhteydessä, myös tietojen käyttö markkinointiin, mainontaan ja myynninedistämiseen, kyselyihin osallistumiseen ja palautteen keräämiseen, Sulzerin verkkosivujen, tuotteiden ja palveluiden parantamiseen, tutkimukseen ja kehitykseen, tekniseen toimintaan ja turvallisuuden ylläpitoon, käyttäjätietojen käsittelyyn käyttäjien valtuuttamiseksi käyttämään sisältöä, johon heillä on käyttöoikeus ja mahdollistamaan kertakirjautumisen muihin liittyviin järjestelmiin tilastointia ja markkinatutkimusta varten ja voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamiseen; sekä muulla lain edellyttämällä tai sallimalla tavalla. Henkilötietoja voivat hyödyntää yllä oleviin tarkoituksiin myös muut Sulzer Groupin yritykset tai kolmannet osapuolet, jotka ostavat liiketoimintoja tai niiden osia Sulzerilta tai sen tytäryhtiöiltä suoraan tai epäsuoraan. Tietoja voidaan jakaa markkinoinnin, myynnin, tutkimuksen ja kehityksen yhteistyökumppaneiden, palveluntarjoajien ja Sveitsin ja/tai muiden maiden viranomaisten kanssa tai muuten lain tai oikeuden määräyksen edellyttämällä tavalla.

   

 5. Henkilötietojasi säilytetään niin pitkään kuin Sulzer pitää sitä tarpeellisena tai tarkoituksenmukaisena soveltuvien lakien tai käyttötarkoituksen kannalta. Sulzer poistaa henkilötiedot heti, kun niitä ei enää tarvita tai kun Käyttäjä poistaa käyttäjätilinsä itse tai pyytää sen poistamista. Joka tapauksessa tiedot poistetaan heti, kun niiden säilyttämisen lainmukainen enimmäisaika on täyttynyt.

   

 6. Sinulla on oikeus käyttää henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä oikeuksiasi koska tahansa ja saada pääsy henkilötietoihisi, oikaista niitä, luovuttaa niitä lisää, vastustaa niiden käsittelyä tai vaatia niiden poistamista. Alempana olevassa luvussa 10 on lisätietoja yhteyden ottamisesta Sulzeriin. Sulzer pidättää itsellään oikeuden olla yhteydessä sinuun sähköisesti (erityisesti sähköpostitse) asiaan liittyen.

   

 7. Sulzer kerää tietokoneesi, mobiililaitteesi ja selaimesi tarjoamia evästeitä ja tietoja, kun vierailet Sulzerin verkkosivustolla. Evästeet ovat Sulzerin verkkosivuille tapahtuvan vierailun yhteydessä vierailijan tietokoneelle tai mobiililaitteelle tallennettavia pieniä tekstitiedostoja. Ne ovat olennaisia verkon tiedonvälityksen ja Sulzerin verkkosivujen palveluiden tarjoamisen kannalta. Evästeiden avulla tunnistetaan myös vierailijat ja seurataan heidän verkkosivuston käyttöänsä. Niillä esimerkiksi tallennetaan käyttäjien valinnat ja autetaan tietojen esitäyttämisessä siirryttäessä sivulta toiselle tai seuraavalla vierailukerralla.’ Sulzerin evästeisiin ei tallenneta henkilötietoja. Evästeisiin tallennettavat tiedot koostuvat viitteestä, Sulzerin verkkosivustolle tapahtuneen vierailun päivämäärästä ja ajasta, IP-osoitteesta, maa- ja kielitiedoista, laitetiedoista (kuten malli, käyttöjärjestelmä, selainversio ja käytetty portti), verkkotiedoista (kuten operaattorista), istunnon evästeistä (istuntokohtaiset sekä pysyvät evästeet), lataamiesi tiedostojen ja videoiden tiedoista, käyttämistäsi hakusanoista, selaimen ja laitteen tyypistä, jolla verkkosivua käytetään ja Sulzerin verkkosivuston käyttötapoihin liittyvistä tiedoista. ”Lokitiedostot” muodostuvat yhdessä kaikista näistä tiedoista. Sulzer käyttää tällaisia lokitiedostoja aina erillään henkilötiedoista. Tiedostojen sisältämiä käyttötietoja hyödynnetään verkkosivuston parantamiseen, sen käyttötapojen, tietojen ja sisällön ymmärtämiseen sekä tekniseen ja tietoturvakäyttöön.

   

 8. Sulzer hyödyntää niin kutsuttua seurantatekniikkaa omien ja tytäryhtiöidensä digitaalisten palvelujen jatkuvaan parantamiseen ja optimointiin. Verkkoanalyysityökalut toimittavat Sulzerille tilastotietoja ja kuvaajia, jotka sisältävät Sulzerin verkkosivuston käyttöön ja sisältöön liittyviä tietoja. Tässä yhteydessä Sulzerin verkkosivusto kerää kävijätietoja Google Analyticsin avulla. Kaikki kävijätiedot tallennetaan anonyymien käyttäjätunnisteiden alle. Näin voidaan luoda salanimettyjä käyttäjäprofiileja, joista yksittäisiä laitteita ei ole mahdollista tunnistaa. Evästeitä voidaan käyttää tähän tarkoitukseen. Google Analytics -tekniikalla kerätyillä tiedoilla ei tunnisteta yksittäistä verkkosivujen kävijää. Tietoja ei yhdistetä salanimettyihin henkilötietoihin, ellei tästä ole sovittu erikseen asianosaisen henkilön kanssa.

  Google noudattaa “EU:n ja Yhdysvaltain välisessä Privacy Shield -sopimuksessa” sekä “Sveitsin ja Yhdysvaltain välisessä Privacy Shield -sopimuksessa” sovittuja järjestelyjä, minkä lisäksi yritys on rekisteröity Yhdysvaltain kauppaministeriön, Euroopan komission ja Sveitsin valaliiton hallinnon ”Privacy Shield” -ohjelmaan. Google Analytics ei yhdistä selaimesi lähettämiä IP-osoitetietoja muihin Google-tietoihin. Google luovuttaa näitä tietoja kolmansille osapuolille ainoastaan lakimääräysten mukaisesti tai tilaustietojen käsittelyn yhteydessä.

  Voit estää evästeiden ja verkkosivun käyttöösi liittyvien tietojen (mukaan lukien IP-osoite) tallentamisen ja käsittelyn Googlella lataamalla ja asentamalla selaimen lisäosan seuraavasta linkistä: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Lisätietoja Google Analyticsista ja tietoturvasta on osoitteissa http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en ja

  http://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

   

 9. Sulzer ja kaikki sen tytäryhtiöt tallentavat henkilötietoja ja hallinnoivat Sulzerin verkkosivustoa omien tai palveluntarjoajien Sveitsissä ja Euroopan unionin alueella sijaitsevissa toimipisteissä. Sulzer ja sen tytäryhtiöt voivat käsitellä ja käyttää henkilötietoja myös muissa maissa. Sulzer voi myös delegoida kyseisten tietojen käsittelyn kolmansille osapuolille, mukaan lukien ulkomailla sijaitseville tytäryhtiöille. Jos tietoja käsitellään maissa, joissa riittävä suojaustaso ei ole taattu, Sulzer varmistaa tietojen suojaamisen sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti sekä solmimalla muita tietojen suojaamisen takaavia sopimuksia EU:n vakiolausekkeiden tai sitovien yhtiösääntöjen mukaisesti. Muussa tapauksessa siirto perustuu suostumuksen tai sopimuksen päättymisen tai täytäntöönpanoon muodostamaan poikkeukseen, oikeudellisten vaateiden määritykseen, vaikutukseen tai täytäntöönpanoon, yleiseen etuun tai henkilöiden koskemattomuuden suojeluun. Voit pyytää alla olevassa kohdassa 10 mainitulta yhteyshenkilöltä kopiota sopimuksellisista takuista tai neuvontaa kyseisten kopioiden hankkimiseen. Sulzer pidättää itsellään oikeuden muokata kyseisiä kopioita tietosuojan tai salassapidon takia.

 10. Jos sinulla on kysyttävää tai haluat valittaa tästä yksityisyys- ja evästekäytännöstä tai Sulzerin tavasta käsitellä henkilötietojasi, lähetä sähköpostia osoitteeseen webmaster [at] www.mingren8.cn tai ota yhteyttä Sulzerin Global Data Privacy Officeriin.
  Sulzer Global Data Privacy Officer
  Sulzer Management Ltd.
  privacy [at] www.mingren8.cn
  Neuwiesenstrasse 15 8401 Winterthur, Sveitsi

  Osoitteeseen webmaster [at] www.mingren8.cn lähetettävällä viestillä voit myös perua suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn, pyytää Sulzerin säilyttämiä henkilötietojasi, kieltää niiden käsittelyn tulevaisuudessa ja pyytää niiden korjaamista tai poistamista. Sinulla on myös oikeus tietojen siirtämiseen ja oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle soveltuvan tietosuojalain mukaisella tavalla. Huomioi, että pyyntösi voidaan käsitellä vasta, kun olet tunnistautunut esimerkiksi esittämällä kopion tai kuvan henkilökortista. Sähköisen suoramarkkinointimateriaalin tilaus on mahdollista perua helposti sähköisesti. Voit myös poistaa osoitteesi sähköisen suoramarkkinoinnin listaltamme lähettämällä viestin osoitteeseen webmaster [at] www.mingren8.cn.

   

 11. Tämä yksityisyys- ja evästekäytäntö on voimassa 10. joulukuuta 2018 alkaen. Sulzer pidättää itsellään oikeuden korjata, muuttaa tai perua tämän käytännön koska tahansa. Korjattu, muutettu tai poistettu käytäntö lisätään tälle sivulle.
|